ΗΜΕΡΙΔΑ-STEAME1 (1)

ΗΜΕΡΙΔΑ STEAME

Καλούνται ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές οι οποίοι έχουν αποτελέσματα ή προτάσεις δράσεων STEM, STEAM ή STEAME να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για π ...